• Documentatii cadastrale în vederea inscrierii in carte funciara o imobilelor (caz, terenuri intravilane si extravilane)

 

• Ridicari topografice pentru proiecte de infrastructura (drumuri, canalizare, apa, etc)

 

• Trasarea în teren a diverselor proiecte tehnice

 

• Planuri si harti topografice si analogice pe suport digital

 

• Urmarirea în timp o comportamentului constructiilor de importanta majora

 

• Alte aplicatii specifice topografiei ingineresti

 

• Dezmembrari, parcelari, lotizari de terenuri si comasari

 

• Ridicari topografice si trasari constructii, cote, limite de proprietate

 

• Avize tehnice pentru obtinerea certificatului de urbanism, autorizatiei de construire

 

• Documentatii cadastrale pentru scoaterea terenului din circuitul agricol

 

• Masuratori batimetrice: studii si adancimilor lacurilor sau raurilor; harti ale formei reliefului subacvatic; calcul de volum ale apelor si Suprafete statatoare si curgatoare; monitorizarea evolutiei excavarilor in balastiere

 

 - Experienta angajatiilor nostri si folosirea echipamentelor topografice moderne si performante va garanteaza calitatea lucrarilor

 

- Preturile difera în functie de specificul lucrarii si pentru o evaluare corecta a lucrarii DVS. VA rugam sa ne contactati

 

- Toate lucrarile cadastrale executate, sunt conforme legislatiei în vigoare, respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara