Informatii utile Cadastru , intabulare si topografie

 

  Acte necesare Cadastru si intabulare

- Actul de proprietate al imobilului ( Titlu de proprietate , contractul de Vanzare - Cumparare , Sentinta Civila , Certificat de Mostenitor , Act de donatie , etc) - în copie legalizata la notarilor ;

- Certificat fiscalobtinut de la admin. Financiara un localitatii de Tier apartine imobilul ;

- Actul de indentitate al proprietarului / proprietarilor - o copie ;

-Cerere completata si semnata de proprietar - Pusa la dispozitie de catre expertul autorizat ;

-Declaratie Privind identificarea limitelor proprietatii pentru un SE executa masuratorile - Pusa la dispozitie de catre expertul autorizat ;

 

Acte necesare documentatie topografica

- Actul de proprietate al imobilului ( Extra CF) - o copie ;

- Extras de plan cadastral pe ortofotoplan;

Certificat de urbanism ;

- Actul de indentitate al proprietarului / proprietarilor - o copie ,

   

Legislatie în domeniu

 

Situri recomandate pe domeniu: